Nabízíme profesionalitu,
individuální přístup a spolehlivost
eva-foto
„Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu“
Eva Čerešňáková, manažerka společnosti PR&EVENTS

Public Relations

PDF Print Email

Pojem PUBLIC RELATIONS (PR) zastřešuje techniky a nástroje, kterými firmy, společnosti i jedinci budují a udržují svoje vztahy s veřejností. PR je dlouhodobá, plánovaná a strategická činnost, jejímž základem je komunikace – ať už směrem k veřejnosti, nebo zpětná vazba od veřejnosti. To je současně základní rozdíl od reklamy.


Klientům z nejrůznějších oborů nabízíme PR služby založené na zkušenostech, osobních kontaktech v jednotlivých médiích a kreativitě. Pomáháme firmám zvyšovat povědomí o jejich značce, produktech a službách na českém trhu, a to formou dlouhodobé strategické spolupráce i realizací jednorázových PR akcí.

Máte-li zájem dozvědět se o nás více a při osobním setkání se zeptat na to, v čem bychom Vám mohli pomoci a co bychom pro Vás mohli udělat, kontaktujte nás. (proklik na kontakt)

Nabízíme komplexní PR nebo konkrétní služby dle potřeb klientů:

 

Tvorba mediální strategie

Komunikace s médii
Komunikace s obchodními partnery
Interní komunikace firmy
Krizová komunikace
Sociální sítě
Plánování a realizace PR akcí

Monitoring a analýza mediálních výstupů

 

eva